Jalt Amsterdam

Vraag

Door verandering van de missie en visie is Jalt toe aan een nieuw jasje. De oude huisstijl leunde op creativiteit in combinatie met data. Hierin was het laten zien van resultaat erg belangrijk, de creativiteit iets minder. Met de groei van Jalt groeiden de projecten ook. Hierdoor zijn ze uitgegroeid tot full service agency.

Oplossing

Ik heb op basis van de (door mij) eerder ontwikkelde huisstijl een nieuwe insteek bedacht. Omdat Jalt zich richt op NGOs en gespecialiseerd is in missiegedreven digitale fondsenwerving, mag de stijl activistischer en daadkrachtiger zijn. Maar wel met genoeg ruimte voor creatieve invulling.

De website is nog in ontwikkelingsfase