Plan Nederland

FGM

Meisjesbesnijdenis blijft een wereldwijd probleem. Door religieuze en culturele overtuigingen blijft dit probleem bestaan. Niet alleen raken veel meisjes hierdoor levenslang verminkt, ook heeft dit in sommige gevallen de dood tot gevolg…

Om hier meer aandacht voor te genereren heb ik (in opdracht van Jalt) i.s.m. met Plan Nederland een video ontwikkeld. In deze video krijgen verschillende, nietsvermoedende, mensen een video te zien van een besnijdenis.